FAQ

FAQ

Var är AutoParkTime APT3 godkänd att användas?

APT3 är godkänd i Sverige, Danmark, Norge, Estlandoch på Åland..

Kan AutoParkTime påverka annan utrustning i bilen?

Nej, den är testad och godkänd enligt EU normer.

Fungerar AutoParkTime vid hög värme och sträng kyla?

Displayen är väl läsbar mellan -30 och +80 grader.

Kan AutoParkTime flyttas till annan bil?

Utan problem, då den sitter lös i sin hållare. Extra hållare kan köpas där APT säljes.

Kan jag manipulera elektroniken i AutoParkTime?

APT3 är helt sluten och blir förstörd om den öppnas. Samtidigt försvinner garantin.

Kan jag förlänga parkeringstiden?

Det tillåter inte lagen. Bilen måste i så fall flyttas till ny plats

Behöver jag ändra inställningen mellan sommar- och vintertid?

Nej, APT3 ställer automatiskt om mellan sommar- och vintertid samt skottår. Förutsätter att datum är korrekt inställt.

Hur gör jag om p-tiden enligt p-skylten börjar senare?

Enligt bruksanvisning i APT3 (PARKERING FÖRE TIDSBEGRÄNSNINGEN BÖRJAT GÄLLA ”Om ankomsten sker före tidsbegränsningen som anges på P-skylten ställs klockslaget när begränsningen börjar t.ex kl 9.00 genom att trycka på på SET-knappen tills rätt tidpunkt visas på displayen”)

Gäller AutoParkTime i utlandet?

APT3 kan användas i utlandet om bilen är registrerad i Sverige, Norge, Danmark, Estland eller Åland......

Hur fungerar AutoParkTime?

När du parkerar visas först realtid efter 20 sek och efter ytterligare 20 sek närmaste följande hel- eller halvtimme i Sverige och Åland, närmaste kvart i Danmark och realtid Norge och Estland enligt de regler som gäller.
Ändring av framflyttningstid kan du enkelt göra själv. Tryck bara på SELECT i 10 sek då visas F:30, F:15 eller F:00. Tryck sedan på SET tills önskad framflyttningstid visas.
OBS Funktionen träder i kraft efter att displayen visat rullande hjul!

Hur länge håller batterierna?

Ca 1½ år men vi har valt att APT3 går redan när du köper den och därför kan du behöva byta tidigare. Vi använder vanliga AAA-batterier som du troligen har hemma.

Hur vet jag när batterierna behöver bytas?

LED-lampan på baksidan börjar blinka när det är dags att byta batterier, samtidigt visas texten lo:b omväxlande med tiden på displayen. OBS! LED-lampan blinkar endast under körning för att spara batteri.

Kan apt påverkas av saker i sin omgivning?

Nej, APT är testad av ett flertal testinstitut och klarar de höga krav och normer som gäller!

Hur byter jag batterierna?

Se vår hemsida. http://autoparktime.se/sa-fungerar-den/batteribyte/ Observera att vända batteriernas + och –pol rätt

Vad är det för skillnad mellan AutoParkTime typ APT1, APT2 OCH APT3?
APT2 och APT3 känner av bilens rörelse. APT1 och APT2 har mindre siffror och är ej godkända i Danmark. APT1 aktiveras med hjälp av dörrkontakt

Om jag får en parkeringsbot?

Om APT3 är defekt pga tillverkningsfel täcker vi din P-bot om den skickas in till oss med reklamationsrapport enl. hemsidan, inköpskvitto och P-vaktens foto.

Fungerar AutoParkTime i alla bilar?

Ja! Den fungerar i alla bilar, även elbilar.

Hur snabbt ställer AutoParkTime om parkeringstiden?

C:a 20 sek efter du stannat visas först realtid, efter ytterligare 20 sek visas parkeringstidpunkt enligt gällande regler.

Hur ställer jag in klockan?

Enl instr.bok eller vår hemsida http://autoparktime.se/sa-fungerar-den/staell-tid/

Kan jag köpa tejp till hållaren?

Nej, men du kan köpa en komplett hållare med rengöringsduk på vår hemsida
www.autoparktime.se

Ska p-skivan sitta på höger eller vänster sida?

Du får ha den var du vill i framrutan (I Danmark måste P-skivan sitta i nedre högra hörnet av vindrutan)

Vad betyder ”A:dj”? (Gäller endast APT2)

A:dj betyder ”ADJUST” på Engelska och betyder att du ska ställa om klockan. Om du får ”ADJ” flera gånger, kontakta oss.

Vad betyder ”0:00” (Gäller APT3)

Betyder att APT varit strömlös, t.ex vid batteribyte. Ställ in tid och datum.

Kan jag beställa en ny kontakt till APT1?

Nej

AutoParkTime Sales AB © 2021
Webbplats från Shiki